4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Utfordringer og muligheter
6. Innhold i planen
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift

Planen har koblingspunkter til arbeidet med Regional plan for verdiskaping og innovasjon på blant annet disse områdene:

 • Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gjennom hele opplæringsløpet
 • Kvalifisering til relevant arbeidskraft for Vestfoldsamfunnet
 • En offensiv holdning til innovasjon i grunnopplæringen
 • Forberede og ruste barn og unge til et framtidig arbeids og samfunnsliv

Områdene ivaretas i Regional plan for et helhetlig opplæringsløp, men utvikles i et samspill mellom de to planprosessene. Planen skal forberede til høyere utdanning, men tar ikke opp høyere utdanning i seg selv