5. Utfordringer og muligheter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

5. Utfordringer og muligheter

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Utfordringer og muligheter
6. Innhold i planen
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift

Utfordringer i Vestfold:

 • For mange unge som ikke fullfører og består videregående opplæring i tråd med planlagt løp
 • For mange elever faller ut i overgangene: mellom grunnskole og videregående og mellom skole og lære innenfor videregående opplæring
 • For mange unge mellom 15 – 24 som ikke er i studier og arbeidsliv
 • For mange unge med for dårlig grunnlag for å gjennomføre videregående opplæring
 • Økende bruk av spesialpedagogiske tiltak mot slutten av grunnskolen

Muligheter i Vestfold

 • Korte avstander med gode muligheter for å møtes raskt
 • God oversikt over aktørene i opplæringsløpet og flere etablerte tiltak allerede
 • Hensiktsmessige nettverk som er etablert som bør inkluderes og videreutvikles
 • Stor interesse for planen blant flere aktører