7. Aktuelle problemstillinger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 06. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

7. Aktuelle problemstillinger

1. Innledning
2. Formål med planarbeidet
3. Formell ramme og føringer
4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
5. Utfordringer og muligheter
6. Innhold i planen
7. Aktuelle problemstillinger
8. Kunnskapsgrunnlag
9. Organisering og framdrift

For å gjøre planprosessen målrettet og konkret, angis noen aktuelle problemstillinger. Disse kan bli reformulert og supplert som en del av planprosessen. Men det er viktig å starte med noen problemstillinger som gir retning for arbeidet.

 • Hva er en felles forståelse av utfordringene i opplæringsløpet, og hvilke tiltak har dokumentert effekt?
 • Hvordan forankre og skape felles eierskap til hele opplæringsløpet hos alle som bidrar i barnehage og grunnopplæring? Hvordan forsterke samarbeidet mellom fagpersoner, virksomheter og forvaltningsnivåer?
 • Hva er god kvalitet i opplæringen, og hvordan lykkes med kvalitetsarbeid?
 • Hva er kompetansebehovene knyttet til tilpasset/tilrettelagt opplæring? Hvordan få til tilpasset opplæring og universelle tiltak som virker positivt for alle?
 • Hvordan styrke foreldre og foresattes rolle som ressurs?
 • Har og skal frivillig sektor ha en rolle i opplæringen som kan utvikles?
 • Hvordan styrke båndene mellom skole og arbeidsliv?