8. Kunnskapsgrunnlag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 04. feb. 2014
 • 21. mar. 2014
 • Næring

8. Kunnskapsgrunnlag

 1. Innledning
 2. Formål med planarbeidet
 3. Formell ramme og føringer
 4. Tematiske avgrensninger og koblingspunkter
 5. Utfordringer og muligheter
 6. Innhold i planen
 7. Aktuelle problemstillinger
 8. Kunnskapsgrunnlag
 9. Organisering og framdrift

 

Siden 2005 ved innføringen av nytt læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet, er det satset sterkt på forskning på skolen. Også internasjonalt finnes mye kunnskap og dokumentasjon om skole og læring og hva som virker positivt inn på læringsprosesser. Det er også utviklet verktøy som kan brukes som kvalitetsvurderingsverktøy i kvalitetsutviklingen i skolene. På følgende områder finnes dokumentasjon:

 • Hva gjør skoleeiere som lykkes? Knut Roald, Ben Levin og andre
 • Hva gjør skoleledere som lykkes? Viviann Robinson; Andy Hargreaves og andre
 • Hvordan lykkes på opplæringsarenaen? Hattie og andre
 • God elevvurdering? Utdanningsdirektoratet
 • God klasseledelse? Utdanningsdirektoratet
 • Forskning på Kunnskapsløftet
 • PULS/ Vokal
 • Utfordringene og mulighetene i Vestfold
 • Folkehelse og helsefremmende arbeid