Søking til videregående skoler - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 14. jan. 2015
 • 07. feb. 2018

Søking til videregående skoler

Fellesinntak av elever og formidling av lærlinger og lærerkandidater, 2018-19 samt søknad om voksenopplæring

All søkning til videregående opplæring skoleåret 2018-19 vil foregå på internett – www.vigo.no (vigo.no)

Fellesinntaket for videregående skoler

For skoleåret 2018-19 skal det være fellesinntak til de fleste programområder ved følgende skoler i Vestfold:

 • Sande videregående skole
 • Holmestrand videregående skole
 • Horten videregående skole
 • Greveskogen videregående skole
 • Melsom videregående skole
 • Re videregående skole
 • Nøtterøy videregående skole
 • Færder videregående skole
 • Sandefjord videregående skole
 • Thor Heyerdahl videregående skole

Formidling av lærlinger og lærerkandidater

 • Lærekandidater søker også via internett innen søknadsfristen 1. februar.
 • Lærlinger søker på ordinær måte via internett innen søknadsfristen 1. mars.

Utskrift av søknaden og vedleggsskjema 4 skal sendes Vestfold fylkeskommune, Inntaket v/Stabseksjonen, Postboks 2163, 3103 Tønsberg.
Du kan be rådgiveren ved din skole om hjelp.

Informasjon om videregående opplæring

Informasjon om opplæringstilbudet, godkjente opplæringsbedrifter og alt du skal være klar over i forhold til søkning og inntak finner du nå på nettstedet vilbli.no/.  Mye viktig informasjon om videregående opplæring finner du også i katalogen: ”Vil bli noe!” Det finnes også en enkel folder med oversikt over opplæringstilbudet ved de videregående skolene i Vestfold. Denne folderen vil også inneholde tidsplan og frister for inntaket. Alle elever i grunnskolens avgangsklasser får utdelt katalog og folder på skolen. Folder og katalog kan også fås ved henvendelse til inntakskontoret på telefon: 33 34 41 72

Slik søker du videregående opplæring i Vestfold

Søkning til videregående opplæring skjer på nettstedet www.vigo.no med MinID. Det er kun de som er avgangselever i grunnskolen som får brev med PIN-kode til MinID til sin folkeregisteradresse ved årsskiftet. Ta godt vare på PIN-kodebrevet. Du trenger PIN-kodene første gang du logger deg inn på www.vigo.no. Dersom du ikke mottar et slikt brev, kan du bestille dette på skatteetaten.no. PIN-kodene kan bare sendes til din folkeregistrerte adresse.
Du kan lese mer om MinID på vilbli.no.
Dersom du har behov for det, kan du ta kontakt med rådgiver på den skolen hvor du er elev.

Søkerdatabasen www.vigo.no lukkes når søknadsfristene utløper;

 • 1. februar 2018 søknadsfrist for søkere til fortrinn og individuell behandling, innføringstilbud for minoritetsspråklige samt særskilt språkopplæring.  I tillegg kommer søknad om plass som lærekandidat.
 • 1. mars 2018 for ordinære søkere til skole og bedrift.

Eventuelle vedlegg som skal følge søknaden må sendes – innen  fristen - sammen med utskrift av søknaden din til:

Vestfold fylkeskommune
Utdanningsavdelingen
Postboks 2163
3103 Tønsberg

Informasjon om søkning til voksenopplæring

Det er innført veiledende søknadsfrist 1.mars for søkere til voksenopplæring i Vestfold.  Det kan likevel søkes om voksenopplæring gjennom hele året. Voksne som har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring og som er 25 år eller mer, kan søke om å utløse voksenrett som gir tilbud om voksenopplæring. Voksne søker på www.vigo.no – velg voksenopplæring/realkompetansevurdering.