Søke skoleplass - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mar. 2013
  • 02. jan. 2017
  • Utdanning

Søke skoleplass

Informasjon til søkere

Vestfold fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker. 

Alt du skal være klar over i forhold til søknad og inntak har vi samlet på et eget nettsted.  Dette nettstedet vil være en veiviser til de ulike opplæringstilbudene i Vestfold. Her vil du også finne oversikt over hva de ulike tilbudene inneholder samt beskrivelse av yrker og utdanningsvalg.

Lenke til Vestfold på vilbli.no (vilbli.no)

Vestfold fylkeskommune gir sammen med de andre fylkeskommunene ut en katalog om videregående opplæring. Katalogen «Vil bli noe!» omhandler videregående opplæring generelt og gir mye viktig informasjon. Inntakskontoret i Vestfold fylkeskommune lager hvert år en enkel folder med oversikt over kurstilbudet ved de videregående skolene i Vestfold, tidsplan og frister for inntaket.

 
Søkning til videregående opplæring foregår på internett på vigo.no
Dersom du ønsker mer informasjon kan du spørre: 
  • Skolens lærere
  • Skolens rådgiver
  • Vestfold fylkeskommune v/Inntakskontoret

Opplysninger om elever

Grunninformasjon om søkere til videregående skoler overføres til fylkeskommunens inntakskontor fra VIGO og benyttes i fordeling av skoleplass.

Etter inntak overføres informasjon om deg som elev til EKSTENS og gjøres tilgjengelig for den skolen du har fått plass på. Vestfold fylkeskommune registrerer og benytter nødvendig informasjon om elever for å tilrettelegge for administrasjon, rapportering og dokumentasjon av læringsløpet.
Som en del av denne prosessen vil data overføres til flere systemer for å følge opp opplæringen.

Informasjon som lagres er navn, adresse, telefonnummer, foresatte, klasselister, testresultater, karakterer, fravær og anmerkninger, samt annen informasjon som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen. Informasjonen lagres i fylkeskommunens datasystemer
eller i systemer der fylkeskommunen leier tjenester.

Personopplysninger av sensitiv art registreres i egne systemer med utvidet sikkerhet. Tilgang til informasjon om enkeltpersoner er basert på tjenstlig behov.

Bruk av personopplysninger i den videregående skolen er hjemlet i Opplæringslovas §§ 1-3, 5-1, og i forskrift til Opplæringslova Kap. 3, spesielt i § 3-11.»


Lykke til med søknaden og valg av utdanning!