Bedriftsopplæring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. jan. 2014
  • 02. jun. 2017

Bedriftsopplæring

Bedriftsopplæring er en viktig del av den videregående opplæringen.

Etterspørselen etter faglært arbeidskraft er stor og økende innenfor de aller fleste yrker og fag. Det gir muligheter for alle. Enten man er ung og usikker på valg av yrkesutdanning, eller er voksen og ønsker å formalisere et langt yrkesliv gjennom å ta et fagbrev.  Bestått fagbrev åpner for andre valg blant annet Påbygg 4 og enkelte høyere studier gjennom Y-veien. I Vestfold er det gjennomsnittlig  1.900 løpende lærekontrakter årlig fordelt på 190 ulike lærefag. Stadig kommer det nye fag til, i 2015 kom Portørfaget og Byggdrifterfaget. Les mer om de ulike yrkene på Utdanning.no

Fag- og yrkesopplæringen ivaretas gjennom et godt og forpliktende samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet. Sentralt står utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune, partene i arbeidslivet (LO og NHO), opplæringskontorer og lærebedrifter i Vestfold. 

Seksjonen for inntak og fagopplæring er en av tre seksjoner i Utdanningsavdelingen. Seksjonen har i oppgave å kvalitetssikre opplæringen som gis ute i lærebedriftene i Vestfold.