Fagopplæringsseksjonen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. jan. 2014
 • 12. jan. 2018

Fagopplæringsseksjonen

Seksjonen fagopplæring har blant annet ansvaret for å følge opp den delen av den videregående opplæringen som gjennomføres ute i bedrift.

 

Fagopplæring

 • Formidler læreplasser
 • Godkjenner lærekontrakter og frittstående lærebedrifter
 • Følger opp lærlinger, lærekandidater, lærebedrifter og opplæringskontor
 • Tilrettelegger for lærlinger og lærekandidater med spesielle oppfølgingsbehov
 • Utbetaler ulike tilskudd til lærebedriftene
 • Saksbehandler søknader til Utdanningsdirektoratet
 • Arrangerer gratis kurs og kompetanseheving for instruktører, faglige ledere og prøvenemnder
 • Tilbyr informasjonsmøter for praksiskandidater
 • Har ansvar for oppnevning av Prøvenemnder
 • Arrangerer fag- og svenneprøver for lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater

Seksjonen har i tillegg i oppgave å forberede saker til yrkesopplæringsnemnda, samt å informere om fag- og yrkesopplæring til samarbeidspartere, brukere og innbyggere.

 

 

 Annet:

 • Ønsker du veiledningssamtale eller karriereveiledning som voksen? Kontakt: Karrieresenteret v/ Elin Horntvedt  elin@vfk.no
 • Ønsker du å få vurdert utenlandsk opplæring? Kontakt: Skoleseksjonen v/ Tina Svendsen tinas@vfk.no
 • Ønsker du å få vurdert allsidig arbeidspraksis og formalisere praksis i ett fagbrev? Kontakt: Seksjonen for inntak og fagopplæring v/ Dag Gjertsen dagg@vfk.no

 

Besøksadresse:

Vestfold fylkeskommune
Seksjon for fagopplæring
Svend Foynsgt. 9
3126 Tønsberg

E-post: fagopplaring(at)vfk.no
Tlf. 33 34 40 00