Tilskuddsordninger - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. jan. 2014
  • 04. jan. 2018

Tilskuddsordninger

Som lærebedrift eller som lærling kan du søke på ulike tilskudds-, stipend og låneordninger. Her finner du informasjon og lenker til enkelte nettsteder.

 

For bedrifter

Bedrifter mottar ordinært tilskudd fra fylkeskommunen til å dekke utgifter til opplæring av lærling/ lærekandidat. I tillegg kan bedrifter søke om ekstraordinære tilskuddsmidler til lærlinger og lærekandidater som har ekstra opplæringsbehov.

Læretiden i bedriften går over 2 år, hvor det første året regnes som opplæring til lærlingen og det andre som verdiskaping for bedriften. Lærlingtilskuddet er ment å dekke opplæringskostnadene bedriften har.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis hvert halvår.

  • Tilskudd for å ta inn lærling med ungdomsrett er kr 6 210 pr. måned for 2018.
  • Tilskudd for å ta inn lærling uten ungdomsrett er kr 4 853  pr. måned for 2018.

Nytt fra høst 2017:

  • Tilskudd til å ta inn Praksisbrevkandidater med to år full opplæring i bedrift 12.336,- pr mnd for 2017 

For mer informasjon om tilskudd se Udir.no

Opplæring til lærlinger/ lærekandidater med ekstra behov:

Bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov kan søke om å få ekstraordinært tilskudd til å dekke kostnader til ekstra veiledning, oppfølging og tilrettelegging under opplæringen.

Her finner du informasjon om Utdanningsdirektoratets retningslinjer for kap. 225 post 70 - "Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte behov." (udir.no)

For nærmere informasjon om Ekstraordinært tilskudd kontakt: Anne Harjo anneh4(at)vfk.no / 33 34 40 13

For lærling/ lærekandidat

Lærlinger kan søke om lån og stipend på lik linje med elever i skole.

Les mer om lån og stipend her.

For mer informasjon om lån og stipend kontakt: Ellen Haga ellenh(at)vfk.no / 33 34 41 68