Opplæringskontorer og lærebedrifter i Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. jan. 2014
  • 19. des. 2017

Opplæringskontorer og lærebedrifter i Vestfold

Opplæringskontorene skal ivareta interessene for sine medlemsbedrifter og medvirke til at opplæringen av lærlingene skjer innenfor rammene i lovverket

 

Opplæringskontorene er bindeledd mellom ungdom, fylkeskommune og næringsliv. Omlag 80 prosent av lærlingene i Vestfold har kontraktene sine gjennom et opplæringskontor.

Det finnes 15 opplæringskontorer med administrasjon i fylket, som har knyttet til seg medlemsbedrifter innenfor sitt fagområde. Totalt anslås det å være 1500 medlemsbedrifter i Vestfold.

Opplæringskontorene starter gjerne på våren med å invitere seg inn på de videregående skolene for å informere elever og lærere om mulighetene som finnes innenfor eget programområde.

På medlemsbedriftenes vegne finner de kvalifiserte og motiverte lærlinger og oppretter lærekontrakter med dem. De skal ivareta opplæringen for den enkelte lærling ved å veilede og samtidig påse at lovverk og læreplaner følges gjennom læretiden.

Det finnes også 300 frittstående lærebedrifter. Lærebedrifter som av ulike årsaker har valgt å stå utenfor opplæringskontorene.

 

Oversikt over opplæringskontorer: 

Bruk nettstedet Utdanning.no for å søke etter lærebedrifter eller fag. Nettstedet finner du her

Oversikt over restauranter, hoteller og utleielokaler som har lærlinger