Praksiskandidatordningen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 15. jan. 2014
 • 04. jan. 2018

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag.

Opplæringslova § 3-5 og i forskriftene til opplæringslova, gir deg med lang og allsidig praksis, mulighet for å avlegge fagprøve/svenneprøve. Læreplanens mål er lagt til grunn for kravet om praksis i alle fag.

Oppmelding

Praksiskandidater melder seg opp til praktisk prøve i det fylket man har folkeregistret adresse. Oppmeldingsskjema (to-sidig) skal være utfylt og signert, og dokumentasjon skal legges med ved innsending. Oppmeldingskjema og øvrige papirer sendes Seksjonen for inntak og fagopplæring, som behandler, godkjenner og oversender oppmeldingen til prøvenemnda.

Priser for fag- og svenneprøve

Gebyret er kroner 902,- per fag- og svenneprøve for

 • prøver du tar for første gang

Gebyret er kroner 1.806,- per fag- og svenneprøve for

 • prøver du har avlagt og ikke bestått.

Krav til teori

Praksiskandidater skal ha bestått tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå. Praksiskandidater følger privatistordningen. Se under privatist for mer informasjon. Påmelding til eksamen skjer på www.privatistweb.no. Vær oppmerksom på frister for oppmelding. 

 • For våreksamen:   3. januar - 1. februar (stenger klokken 23.59)
 • For høsteksamen: 1. september - 15. september (stenger klokken 23.59)
 •  

  Priser for eksamen (endret per 15.12.2016)

  Gebyret er kroner 1.057,-  per eksamen for

  • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

  Gebyret er kroner 2.115,- per eksamen for

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

  Krav til praksis

  For praksiskandidater skal samlet praksis/arbeidserfaring og evt. tidligere utdanning, som er relevant for faget, være 25% lengre enn den fastsatte læretiden. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor hovedområdene i læreplanen for faget. Praksisen skal være relevant og allsidig. Relevant skolegang blir godskrevet som fradrag i praksis etter fastsatte regler (forskrift til opplæringslova §11). Vi anbefaler at du går gjennom læreplanen for faget og vurderer om praksisen din er tilstrekkelig og allsidig i henhold til formålet med faget og kompetansemålene. Læreplanen finner du på udir.no

  Krav til dokumentasjon

  Teori
  Eksamensresultater og evt. kopi av kompetansebeviset fra Vg1 og Vg2 som er relevant for faget.

  Praksis/arbeidserfaring
  Attester/bekreftelse fra arbeidsgivere tilsvarende 5 år eller mer. Attestene skal inneholde:

  • Hvor kandidaten har arbeidet
  • Hvilke oppgaver kandidaten har hatt
  • Tidsrommet for arbeidsforholdet
  • Underskrift fra arbeidsgiverrepresentant.

  Bevitnelser/sertifikater
  Attesterte kopier av disse må legges ved oppmeldingen.

   

  Utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebevis
  Utdelingen skjer første onsdag i november. Les mer om arrangementene her.