Prøvenemnder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. jan. 2014
  • 06. jan. 2017

Prøvenemnder

Prøvenemndsdeltakelse er et verv. Prøvenemndene er oppnevnt av fylkeskommunen for å være sensorer for fag-/svenne- og kompetanseprøver.

 

Fagopplæringen i Vestfold har til enhver tid rundt 320 prøvenemnds medlemmer i ca 70 ulike yrkesfag.

Disse medlemmene er ansvarlige for sluttvurderingen til lærlinger, lærekandidater samt praksiskandidater, som gjennom lærlingetid, skolegang og praksis i arbeidslivet ønsker å oppnå en fagutdanning med fag-/ og svennebrev.

Prøvenemndsmedlemmene blir kurset i det å arbeide som sensor. De dokumentene og skjemaene du finner her er kun ment for de som er med i prøvenemnder, ikke for deg som skal opp til fagprøven.

Skjemaer

Registreringsskjema for prøvenemdnsmedlemmer(word)

Dokumentasjonsskjema for prøvenemndsmedlemmer (word)

Skjema for godtgjøring og kompensasjon prøvenemnder (PDF)

Skjema for legitimert tapt arbeidsinntekt (PDF)

Egenerklæringsskjema (Word)

Mer informasjon og nyttige lenker

Utdanningsdirektoratet har laget etterutdanningsmateriell for fagopplæring.

Informasjon om fag- svenneprøve avvikling og nemndenes rolle (udir.no)

Læreplaner (udir.no)

Opplæringslova (lovdata.no)

Forskrift til opplæringsloven (lovdata.no)

 

For mer informasjon kontakt rådgiver, fagopplæring, Marit Sæthern maritn(at)vfk.no