Skjemaer og prosedyrer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. jan. 2014
  • 18. jul. 2017

Skjemaer og prosedyrer

Her vil du finne våre ulike skjemaer samlet på ett sted. Andre aktuelle skjemaer vil også være å finne under tema. Alle skjemaer er tilrettelagt for å skrive direkte inn i på nett

Hvordan bli opplæringsbedrift

Det er i 2017 utarbeidet nye søknadsskjemaer med tilhørende prosedyrer for saksgangen i å bli godkjent Opplæringskontor, godkjent medlemsbedrift i opplæringskontor eller lærebedrift på selvstendig godkjenning. 

  • Søknad  om godkjenning som opplæringskontor i Vestfold og prosedyre for søknadsbehandling
  • Søknad om godkjenning som medlemsbedrift og prosedyre for søknadsbehandling
  • Søknad om godkjenning som lærebedrift på selvstendig godkjenning og prosedyre for søknadsbehandling

Årsplan 2017 for samarbeidet mellom opplæringskontorene og fagopplæring

Prosedyre for veiledning og oppfølging av opplærlingskontorene

 

Opprette ny lærekontrakt?

Vigobedrift.no - er nettsiden som godkjente lærebedrifter skal benytte når de oppretter lærekontrakt digitalt med en søker som har søkt ordinært på Vigo.no. Når lærebedriften har formidlet søkeren igangsettes prosessen med kontraktopprettelse

Søknadskjema - Skjemaet benyttes når søker til læreplass ikke har søkt læreplass i Vigo.no

Når kontraktinngåelsen skjer utenfor søknadsperioden til Vigo.no (januar-mars), eller hvis søkeren har stått utenfor videregående opplæring en tid, er fra et annet fylke eller er ferdig med videregående utdanning  må det søkes om kontrakt manuelt gjennom å fylle ut skjemaet over. Skjemaet sendes til Vestfold fylkeskommune v/ Seksjonen for inntak og fagopplæring.

Avtale om læreplass - Skjemaet fylles ut av elev og lærebedrift når de gjennom faget YFF- Yrkesfaglig fordypning har kommet til enighet om et læreforhold etter Vg2.

Dette gjøres for å informere fagopplæring om at den aktuelle eleven ikke skal formidles til andre potensielle lærebedrifter gjennom Vigo.no. Avtale om læreplass skjemaet sendes inn til Vestfold fylkeskommune v/ Seksjonen for inntak og fagopplæring.

Ønsker du å melde deg opp til fagprøve?

Hvis du er ordinær lærling eller lærekandidat er det din lærebedrift som melder deg opp til fag-/ svenneprøven gjennom VigoBedrift.no

Er du praksiskandidat kan du benytte følgende skjema:

Oppmeldingskjema . Obs! Skjemaet er tosidig.

Tilrettelegging på fagprøven?

Søknad om tilrettelegging til fagprøven fylles ut og sendes inn til Seksjon for inntak og fagopplæring, se skjema for adresse.

Sykdom, avbrudd, heving av læreplass?

 Avklaringsskjema benyttes i forbindelse med avbrudd, permisjoner og/ eller ved heving av læreplass

Sakkyndig vurdering?

Henvisningskjema benyttes for å søke PPT om en sakkyndig vurdering. For lærebedrifter med lærlinger/ lærekandidater som har behov for tilrettelegging i læretiden, på fag-/svenneprøven, og evt ønsker å søke om Utdanningsdirektoratets ekstraordinære midler.

Kurs for veiledere og instruktører

Vestfold fylkeskommune arrangerer gratis kurs og kompetanseheving for faglige ledere, veiledere og instruktører ute i lærebedriftene.

Påmelding og oversikt over kursdatoer finner du under fanen "Kurs for veiledere og instruktører"

Kun for prøvenemndsmedlemmer

Godtgjøringsskjema - benyttes av prøvenemndsmedlemmer når de er sensorer på fagprøver. For mer informasjon: se fanen "Prøvenemnder"

Tapt arbeidsinntekt - benyttes av prøvenemndsmedlemmer for å godtgjøres den tapte inntekten For mer informasjon: se fanen "Prøvenemnder"