Oppfølgingstjenesten (OT) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mar. 2013
  • 10. nov. 2017
  • Utdanning

Oppfølgingstjenesten (OT)

Fylkeskommunen har ansvar for å levere gode tjenester til fylkets innbyggere og videregående opplæring er en av de største tjenesteområdene. Politikerne definerer hva som er en bedre framtid for Vestfold-samfunnet og hvordan vi kommer oss dit. Alle medarbeidere i Vestfold fylkeskommune spiller en viktig rolle i utførelsen av samfunnsoppdraget. Verdiene profesjonell, rettferdig, modig og åpen skal til enhver tid gjenspeiles i det arbeidet hver enkelt ansatt gjør.

Oppfølgingstjenestens (OT) samfunnsoppdrag er å bidra til at ungdom mestrer og gjennomfører utdanning på best mulig måte og på denne måten blir aktive deltakere i eget liv. De ansatte i OT skal i alt sitt arbeid legge til rette for at ungdom skal oppleve trygghet, toleranse og mestring.

Målgruppen til OT er all ungdom i Vestfold mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. OT i Vestfold jobber også frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

OT kan hjelpe deg med:


Målet med tilbudene er å få ungdom tilbake i opplæring eller arbeid