Koordinere tjenester og hjelpetiltak rundt ungdom i målgruppen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 18. sep. 2017
  • 18. sep. 2017
  • Utdanning

Koordinere tjenester og hjelpetiltak rundt ungdom i målgruppen

Oppfølgingstjenesten (OT) har et lovpålagt koordinerende ansvar for ungdom i målgruppen. En stor andel av målgruppen er i behov av samtidige og koordinerte tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet og OT skal bidra til å sikre det tverretatlige samarbeidet slik at ungdommene får den hjelpen de trenger.  De mest sentrale samarbeidsinstansene er NAV, barneverntjenesten, PPT, spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. OT skal ta initiativ til og aktivt delta i ungdomsutvalg og andre tverretatlige fora.

For å sikre riktige og koordinerte tjenester skal ungdom og foresatte være aktivt medvirkende. Foresatte til ungdom under 18 år skal informeres og involveres og skal ha den samme skriftlige informasjonen som ungdommen får. De skal også skrive under på samtykkeskjemaet. Foresatte skal ha anledning til å delta på samtaler og det skal være jevnlig dialog mellom foresatte og OT gjennom hele skoleåret. Ungdom over 18 år må gi samtykke dersom foresatte skal involveres.

 

Bilde tatt av Allegro