Opplæringstilbudene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 18. sep. 2017
  • 18. sep. 2017
  • Utdanning

Opplæringstilbudene

Opplæringen skal fremme medvirkning, livsmestring og folkehelse. Målet med opplæringen er å forberede og motivere for opplæring i skole, bedrift, eller for ordinært arbeid. Opplæringen skal sikre at ungdom får et læringsutbytte som er best mulig tilpasset den enkeltes forutsetninger.


På avdelingen

OT-avdelingene skal ha opplæringstilbud 2 – 4 dager per uke. Opplæringstilbudet skal som en hovedregel kombineres med utplassering i bedrift.  Opplæringstilbudet skal være strukturert og ha rammer i form av konkrete planer.

Tilbudet skal være forutsigbart og målbart. OT-avdelingene skal ha en årsplan for opplæringstilbudet som evalueres en gang i halvåret. Det pedagogiske arbeidet skal også evalueres. Innholdet i opplæringen skal være grunnleggende ferdigheter, arbeidslivskunnskap, praktisk rettet aktivitet, sosial læring og utvikling, natur og miljø og fysisk aktivitet.  Ungdom kan få tilbud om opplæring i enkeltfag. Ungdom som ønsker opplæring i matematikk skal få tilbud om nettundervisning via OT.

I bedrift

OT skal gi tilbud om arbeidspraksis og opplæring i bedrift. Arbeidspraksis kan være en lengre utplassering, hospitering, arbeidsuke og jobbskygging. Ungdom som takker ja til opplæringstilbudet inne på avdelingene skal få tilbud om utplassering i bedrift innen 2 måneder etter oppstart.

Arbeidspraksis kan ha ulike formål for ungdommene

  • Modell 1 har målsetting om å gi arbeidstrening
  • Modell 2 har målsetting om at arbeidsutplasseringen fører frem til læreplass

Mål for begge modellene er å lære om arbeidslivets regler, få opplæring i ordinære rutiner og arbeidsoppgaver i bedriften, samt å skape motivasjon hos ungdommen for videre utdanning eller arbeid.  Ved utplassering skal det lages en avtale mellom OT, ungdom og bedrift, hvor målet med utplasseringen skal defineres.

Ungdom som ønsker læreplass (modell 2) skal arbeide med mål som er relevante for faget. Målene skal hentes fra arbeidsbok i Wie og/eller tilrettelagt lærekandidatplan/læreplan innen relevant fagområde. Mål skal også hentes fra den generelle delen av læreplanen.

Ungdom og bedrift skal ha jevnlig oppfølging av OT-rådgiver. Ved lengre utplasseringer skal ungdom minimum ha oppfølging på arbeidspraksis av en OT-rådgiver hver 14 dag. Tettere oppfølging vurderes individuelt i samarbeid med bedrift og i henhold til avtalen som er inngått.

Ordinært arbeid

Ungdom som ønsker ordinært arbeid, uten å benytte seg av tilbud på avdeling eller utplassering i bedrift, skal få bistand til dette. Det å hjelpe ungdom med å finne jobb kan være en fortsettelse av råd og veiledningssamtalene. Når OT-rådgivere hjelper ungdom med å finne ordinært arbeid skal OT følge prosessen så lenge det er hensiktsmessig.

 

Bilde tatt av Allegro