Tilrettelagt opplæring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • Anne Harjo
  • 10. mar. 2014
  • 16. apr. 2014

Tilrettelagt opplæring

Innenfor skole og bedrift

Grunnkompetanse:

Vestfold fylkeskommune har alternative opplæringstilbud i tilknytning til de ordinære utdanningsprogrammene og programområdene. Disse tilbudene gjelder for elever som har større behov for tilrettelegging av sin opplæring. Blant annet tilbys grunnkompetanse programfag, arbeidslivs- og hverdagslivstrening. Du kan lese mer om disse tilbudene på vilbli.no under tilrettelagt opplæring.

For elevgrupper med ekstra store bistandsbehov anbefaler fylkeskommunen å søke et utdanningsprogram ved skoler med en særskilt kompetanse og lokaliteter på dette området. Disse skolene er: Sande, Holmestrand, Horten, Greveskogen, Sandefjord og Thor Heyerdahl videregående skoler.


Alternative læreløp
Det er mulig å søke alternative løp i lærlingtiden. En elev kan søke seg direkte ut fra grunnskolen til lærlingplass i bedrift (4 + 0) eller fra Vg1 ut i bedrift (3+1). Da vil manglende fellesfag og  programfagsteorien bli tilbudt på Lærlingskolen en dag pr uke gjennom hele læreløpet.

Mer om Lærlingskolen

Lærekandidat
En lærekandidat skal få opplæring i deler av læreplanmålene, i motsetning til lærlinger som skal få opplæring i alle læreplanmålene i det aktuelle faget.
Målene tilrettelegges for den enkelte ut fra kandidatens evner og forutsetninger i en individuell lærekandidatplan (ILKP).

En lærekandidat tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- og svenneprøven – kalt Kompetanseprøven, og får utstedt et kompetansebevis som sluttdokumentasjon.
Mer om de ulike Lærekandidatløpene

Praksisbrevkandidat
Ordningen er bare søkbar direkte fra 10. klasse i ungdomsskolen. Det er en avtale mellom praksisbrevkandidat, bedrift og fylkeskommunen om opplæring i ett av ti lærefag.
Det tegnes en kontrakt, som tar sikte på en mindre omfattende prøve enn både kompetanseprøve og fag- /svenneprøve – kalt Praksisbrevprøve.
Ved avlagt praksisbrevprøve utstedes et kompetansebevis, som er en formell sluttdokumentasjon på gjennomført opplæring, og som gir mulighet til å inngå ordinær lærekontrakt med tanke på fag-/ svenneprøve.
Mer om Praksisbrevløpet