I lære - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 20. mai. 2014
  • 26. mai. 2014
  • Utdanning

I lære

Fag- og yrkesopplæringen er en integrert del av videregående opplæring og administreres etter samme lovverk.

Opplæringsloven § 4-2: Lærlinger og lærekandidater skal ha samme tilgang til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som elever i videregående skole.
 
PPT er sakkyndig instans etter Opplæringsloven:
 

  •  § 3-64 - Særlig tilrettelegging av fag/svenneprøve og kompetanseprøve.§ 3-32 Særlig tilrettelegging ved eksamen.
  •  § 3-44, §3-67, fjerde ledd og § 3-51, andre ledd – Unntak inntil to fellesfag.
  •  Retningslinjer Udir kap. 225, post 70.: Tilskudd til opplæring for lærlinger og lærekandidater  med særskilte behov.

 
 PPT gir veiledning og konsultasjon i forhold til:
 
 - Psykiske vansker
 - Læringsmiljø
 - Lære- og fagvansker
 - Kompetanseutvikling