Sansetap - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 02. jul. 2014
  • 02. jul. 2014
  • Utdanning

Sansetap

Elever som har syns- og hørselsvansker har ofte utfordringer i opplæringssituasjon og behov for pedagogisk og fysisk tilrettelegging/ spesialundervisning.

Syns- og audiopedagogtjenesten i Vestfold fylkeskommune (SAT) ble lagt ned juli 2013. Tjenestene blir nå i stor grad ivaretatt av Statped.

Hvis du har behov for bistand:

  • Er du elev i videregående opplæring, eller lærling kan du henvende deg til PPT i Vestfold fylkeskommune. Kontaktinformasjon og tilmeldingsskjema ligger på hjemmesiden.
  • PPT i kommunene har ansvar for barn og unge i barnehage og grunnskole.
  • Har du behov for syns- og hørselshjelpemidler kan du ta kontakt med Hjelpemiddelsentralen i Vestfold (NAV) direkte, eller via PPT.

I lenkene til venstre kan du finne informasjon om mange syns- og hørselsdiagnoser, tilstander, sykdom og skader som kan forekomme. Du kan også finne informasjon om tiltak og tilrettelegging.