Ungdom/voksne over 19 år - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. des. 2015
  • 21. des. 2015

Ungdom/voksne over 19 år

Karrieresenteret Vestfold tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til ungdom over 19 år og voksne.

Mange voksne må av ulike grunner bytte yrke i løpet av livet. Det er ikke alltid like lett å se nye muligheter selv. Karrieresenteret Vestfold kan veilede deg til å kunne ta gode yrkes- og utdanningsvalg, og være en nyttig samtalepartner for deg i denne prosessen.

Karrieresenteret Vestfold kan blant annet hjelpe deg med:
•    Individuelle karriereveiledningssamtaler
•    Interessekartlegging
•    Kartlegging av tidligere mestring, evner og verdier
•    Hjelp til å skrive jobbsøknader og CV
•    Informasjon om utdanning og yrker
•    Informasjon om voksenrett til grunn- og videregående skole
•    Informasjon om opptak til høyere utdanning


For mer informasjon: Karrieresenteret Vestfold (karriervestfold.no)