Voksenopplæring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • nnnnn
  • 07. mar. 2013
  • 03. nov. 2016
  • Utdanning

Voksenopplæring

Videregående opplæring for voksne retter seg mot voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Disse har rett til videregående opplæring fra det året de fyller 25 år, jf. opplæringsloven § 4A-3.

Søkere må være bosatt i Vestfold. Dersom du har søkt og fått innvilget rett til videregående opplæring særskilt organisert for voksne, har du også rett til realkompetansevurdering.

Hvordan søker du

Du søker gjennom nettstedet www.vigo.no. Når du søker må du ha MinID eller BankID tilgjengelig. Informasjon om MinID finner du på DIFIs nettsider. For hjelp til utfylling, kan du kontakte Vestfold fylkeskommune.

Veiledende søknadsfrist

Søkere oppfordres til å søke så tidlig som mulig. Veiledende søknadsfrist for opptak på høsten er 1. mars og 15. november for oppstart i januar. Når din søknad er registrert og blitt innvilget rett til opplæring, begynner en kartlegging av tidligere opplæring og den eventuelle restopplæringen du har behov for. Dette for at vi skal kunne gi deg et individuelt opplæringsløp.

Oversikt over utdanningsløp

Du finner oversikt over alle utdanningsprogrammer på www.vilbli.no. Karrieresenteret i Vestfold kan også gi deg veiledning i forhold til valg av utdanningsprogram.

Vestfold fylkeskommune har en egen videregående skole for voksne, Kompetansebyggeren Vestfold. Her tilbys flere utdanningsløp. I enkelte tilfeller tilbyr Vestfold fylkeskommune også å dekke opplæring i regi av private tilbydere.

Realkompetanse

Voksne som har rett til videregående opplæring, har rett til en vurdering av formell og uformell kompetanse. Dette kalles realkompetansevurdering. Realkompetansevurdering kan erstatte opplæring i fag eller i deler av fag for å korte ned opplæringstiden.

Voksne uten rett kan også bli realkompetansevurdert, men må dekke kostnadene knyttet til dette selv eller få det dekket av andre. Kompetansebyggeren Vestfold utfører slike realkompetansevurderinger.

Realkompetansevurdering søkes elektronisk på www.vigo.no. Dersom du har spørsmål vedrørende realkompetansevurdering, kan du kontakte Kompetansebyggeren Vestfold eller Vestfold fylkeskommune.

Har du annet morsmål enn norsk

Videregående opplæring foregår på norsk og krever at man har de faglige forutsetningene i språket for at man skal ha utbytte av opplæringen. Vi anbefaler gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, og eventuelt engelsk, før man søker videregående opplæring for voksne. Dersom du har tilbud om norskopplæring etter introduksjonsloven, anbefales det at du benytter deg av tilbudet. Det er din bostedskommune som har ansvaret for denne norskopplæringen.

Praksiskandidatordningen – fagbrev uten opplæring i skole

Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for voksne som har lang og allsidig praksis innen det yrket de ønsker å ta fagbrev i. Du må da kunne dokumentere minst fem års relevant og allsidig praksis fra faget og ha bestått en tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå, før du kan gå opp til fagprøven. Du kan lese mer om praksiskandidatordningen og oppmelding her.

Tidligere utdanning og/eller realkompetansevurdering kan gi fratrekk i praksiskravet.

Søkere til voksenopplæring med mer enn 3,5 års relevant praksis i faget kan søke om å få dekket et yrkesrettet teorikurs for praksiskandidater i stedet for å få videregående opplæring.