Ofte stilte spørsmål - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 05. feb. 2017
  • Utdanning

Ofte stilte spørsmål om voksenopplæring

Har jeg voksenrett?

Hvis du ikke har fullført videregående skole og fyller 25 år det året du søker voksenopplæring eller er eldre, og har fullført grunnskole eller tilsvarende, har du voksenrett. Fylkeskommunen avgjør retten, og den innvilges etter søknad.

Har jeg voksenrett når jeg ikke har gått på skole i Norge?

Dersom du har en videregående utdanning fra ditt hjemland som ikke gir likeverdig kompetanse i Norge, kan du søke om voksenrett. Din søknad vil bli behandlet individuelt, og den blir vurdert selv om du er yngre enn 25 år.

Jeg kan ikke skaffe vitnemål fra mitt hjemland – kan jeg allikevel få tilbud?

Fylkeskommunen vil da be deg om å ta en grunnskoletest for å dokumentere at du har kunnskaper tilsvarende norsk grunnskole. Du testes i fem fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Består du denne, vil du kunne få tilbud om opplæring.

Kan fylkeskommunen betale for kurs jeg har startet på?

Nei, du må søke før oppstart, da det er fylkeskommunen som skal velge opplæringsleverandør og fastslå om du har voksenrett.

Hva koster videregående opplæring for voksne?

Opplæringen er gratis for voksne med rett. Bøker kan du få låne uten kostnad. Øvrig skolemateriell, samt reise til og fra kurssted, må du dekke selv. Voksne kan søke lån i Statens lånekasse for utdanning. Sjekk også med din arbeidsgiver og fagforening angående støtte til utdanning og rett til utdanningspermisjon.

Lenke til Statens lånekasse for utdanning

Hvordan søker jeg på voksenopplæring?

Du søker voksenopplæring ved å gå inn på www.vigo.no og velger voksenopplæring/realkompetansevurdering. I neste trinn velger du fylket du hører hjemme i, og logger deg på med Minid hvis du logger deg på for første gang.

Hvor lang tid tar opplæringen?

Teoriopplæringen for voksne er komprimert sammenlignet med den ordinære videregående skolen. I tillegg kan det gjøres en vurdering av dine kunnskaper opp mot læreplanen for det faget du søker, dersom du har praksis/relevant bakgrunn i faget. Dette kalles en realkompetansevurdering. Får du deler av læreplanen godkjent, vil tida du bruker på teoriopplæringen kunne reduseres.  Det er derfor vanskelig å si på forhånd hvor lang tid du vil bruke. Noen fag har faste kurstider og følger skoleåret.

Kan jeg forbedre karakterene mine?

Nei dessverre, det tilbyr ikke fylkeskommunen. Du kan lese selv og ta eksamen som privatist eller melde deg på kurs hos en privat opplæringsleverandør. Forbedring av karakterer må du betale selv.

Har jeg voksenrett hvis jeg har fullført videregående skole, men strøket i noen fag?

Nei, dessverre. Da er svaret det samme som under punktet om forbedring av karakterer.

Jeg er 19 år og sluttet videregående skole før fullføring. Kan jeg få tilbud om generell studiekompetanse?

Nei, ikke uten videre. Har du noe igjen av ungdomsretten, kan du etter søknad få tilbud om opplæring på voksenopplæringskurs. Du kan først få ny rett det året du fyller 25 år som en hovedregel. Hvis det er spesielle grunner til at du sluttet skolen, og du kan dokumentere det, kan du likevel søke om voksenopplæring. Har du ikke fulgt vanlig videregående skole for å oppnå studiekompetanse, kommer du dessuten inn under 23/5 regelen. Da må du være 23 år eller mer, ta de seks fagene som er minimumskravet for studiekompetanse og kunne vise til 5 års arbeidserfaring, omsorg for barn, utdanning eller militærtjeneste for å søke høyere utdanning. 

Hvilke kurs kan jeg få tilbud om i Vestfold nå?

Voksenopplæringen fungerer slik at vi tar imot søknader hele året og har flere faste opplæringstilbud som du kan meldes på. En del kurs har inntak flere ganger i året. Fylkeskommunen kjøper ønsket opplæring til dem som til en hver tid søker og har voksenrett. Vi kan i utgangspunktet tilby alle fag som du kan finne under vilbli.no og på en egen side her på våre hjemmesider.

Lenke til vilbli.no (vilbli.no)

Oversikt over utdanningstilbud for voksne i Vestfold fylkeskommune

Hvor kan jeg få veiledning om utdanning?

Flere tilbyr veiledning om voksenopplæring i Vestfold.

Karrieresenteret Vestfold tilbyr gratis, individuell karriereveiledning til alle voksne og ungdom over 19 år.
Lenke til Karrieresenteret Vestfold (karrierevestfold.no)
Nordbyen 40, Tønsberg. Bestill karriereveiledningssamtale på telefon: 33 38 08 83.

Kompetansebyggeren Vestfold gir gratis veiledning om utdanningsvalg.
Lenke til Kompetansebyggeren Vestfold (kompetansebyggeren.no)

Voksenopplæringen i fylkeskommunen kan svare også på spørsmål som gjelder utdanning, men mer med tanke på hvilke veier du kan velge fram til et bestemt mål innenfor videregående skole og om du har rettigheter.

Ring 33 34 40 00. Telefontid tirsdag, onsdag og fredag 10.00 - 14.00. Telefonsvarer står på når vi ikke er tilgjengelige.