Vurdering av realkompetanse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 18. aug. 2015
  • Utdanning

Vurdering av realkompetanse

Har du lang erfaring fra for eksempel arbeidsliv, diverse kurs og skolegang, fritidsaktiviteter eller hjemmearbeid som kan gjøres om til deler av et bestemt fag- eller svennebrev eller et vitnemål?

Det er unødvendig å gi deg opplæring i noe du allerede kan. derfor har du muligheten til å få vurdert det du har av erfaringer og få godskrevet dette mot et bestemt fag i videregående opplæring for å få fag-/svennebrev eller vitnemål. Dette kalles vurdering av realkompetanse.
I videregående opplæring gir dokumentert realkompetanse rett til et opplæringstilbud som er tilpasset den enkeltes kompetanse.

Realkompetanse vurderes opp mot en læreplan i videregående opplæring, og kan gjøre veien til et fag- eller svennebrev eller annen sluttkompetanse kortere.

De som blir realkompetansevurdert har rett til å få utstedt kompetansebevis eller vitnemål etter gjennomført vurdering. På kompetansebeviset skal det framkomme hvilke deler av læreplanen som er godkjent på bakgrunn av realkompetansevurdering. Kompetansebeviset skal ikke inneholde opplysninger om de delene av læreplanen som ikke er godkjent.

Voksne med rett til videregående opplæring

Voksne med rett til videregående opplæring har rett til å bli realkompetansevurdert. Retten gjelder både for de som ønsker videregående opplæring, og for de som bare ønsker å få dokumentert sin kompetanse.

Voksne uten rett med henvisning

Voksne som ikke har rett til videregående opplæring kan blir realkompetansevurdert hvis de er henvist fra offentlige instanser som kommune eller NAV. Kostnadene til realkompetansevurderingen dekkes etter avtale mellom fylkeskommune og henvisende instans.

Voksne uten rett og uten henvisning

Voksne uten rett til videregående opplæring og som ikke er henvist av annen offentlig instans kan, etter søknad til fylkeskommunen, få sin realkompetanse vurdert. Kostnadene til realkompetansevurderingen dekkes av søkeren. Kostnaden er  kr 1000/1500,- pr fag av fellesfagene og kr 3000,- for læreplan i yrkesfag. For private søkere benyttes vedlagte søknadskjema.

Søke om realkompetansevurdering

For å søke om å få vurdert din realkompetanse går du inn på vigo.no og velger voksenopplæring/realkompetansevurdering. På neste side må du velge fylket du hører hjemme i, f. eks Vestfold når du logger deg på for første gang.  Du skal seinere i prosessen krysse av for "ønsker realkompetansevurdering".

Lenke til vigo.no

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt med sentralbordet 33 34 40 00.

Realkompetanse høyere utdanning

Dersom du er ute etter realkompetansevurdering med tanke på inntak til høyere utdanning, skal du ta kontakt med høyskolen eller universitetet for å få informasjon om inntakskriteriene på bakgrunn av realkompetanse.