Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
48269380
Mobil
E-post
jonb@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser