Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sandefjord vg skole
Telefon
33488574
Mobil
E-post
trinet@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser