Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Holmestrand vg skole
Telefon
6355
Mobil
E-post
kirstiar@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser