Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
33079035
Mobil
E-post
bjornarm@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser