Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
90293176
Mobil
E-post
stigerika@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser