Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
91382947
Mobil
E-post
auduns@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser