Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Greveskogen videreg.skole
Telefon
33016116
Mobil
E-post
einaraa@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser