Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Telefon
Mobil
E-post
VFK-GVS-M-annem@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser