Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sandefjord vg skole
Telefon
33 35 47 00
Mobil
E-post
tommyvi@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser