Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Skolen for sos.med.inst
Telefon
47894000
Mobil
E-post
elisabethaa@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser