Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kompetansebyggeren Vestfold
Telefon
92059226
Mobil
E-post
oddbjoernc@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser