Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kompetansebyggeren Vestfold
Telefon
40913237
Mobil
E-post
stefanc@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser