Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kompetansebyggeren Vestfold
Telefon
333 09 300
Mobil
E-post
adrianca@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser