Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Holmestrand vg skole
Telefon
6354
Mobil
E-post
anettelarsa@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser