Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Sandefjord vg skole
Telefon
33 30 96 54
Mobil
E-post
ninasc@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser