Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Horten videreg.skole Bekkegt
Telefon
Mobil
E-post
dagolek@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser