Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Thor Heyerdahl vg sk Hoffsgt.
Telefon
Mobil
E-post
kristinb1@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser