Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Fylkesadministrasjonen
Telefon
33344297
Mobil
E-post
reidaran@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser