Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Eksamenskontoret
Telefon
33344203
Mobil
E-post
helle.bergan@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser