Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Samferdselsseksjonen
Telefon
33344032
Mobil
E-post
lindacarole@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser