Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Samferdselsseksjonen
Telefon
33 34 41 81
Mobil
E-post
niklasc@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser