Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Planseksjonen
Telefon
33344114
Mobil
E-post
benteb@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser