Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Næring- og miljøseksjonen
Telefon
33344230
Mobil
E-post
lillirenec@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser