Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Næring- og miljøseksjonen
Telefon
33344128
Mobil
E-post
svend@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser