Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Næring- og miljøseksjonen
Telefon
33344112
Mobil
E-post
sveina@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser