Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Kultur, idrett og friluftsliv
Telefon
33344096
Mobil
E-post
barda@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser