Følgende informasjon vil bli sendt:

Virksomhet
Vestfold fylkesbibliotek
Telefon
33344000
Mobil
E-post
steinare@vfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser